Bilim

Bilim

  • BİYOLOJİK SAVAŞ NEDİR?

    Politik, dini ya da ideolojik hedeflere ulaşmak için ülkelerde korku, panik yaratmak ya da kitlesel ölümlere yol açmak amacıyla insan,...
  • KARA DELİK NEDİR? NASIL OLUŞUR ?

    Kara delik, astrofizikte, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir....
  • KRİSTALOGRAFİ NEDİR ?

    Kristalografi mineralojinin bir dalı olup en basit tarifiyle, kristallerin yapısıyla ilgilenen minerallerin şekillerini ve iç yapılarını inceleyen bir bilim dalıdır. X ışınları ile yapılan...