Borderline Kişilik Bozukluğu Nedir ?

Borderline Kişilik Bozukluğu, genç erişkinlik döneminde başlayan, kişilerle olan ilişkilerde, kendilik algısında ve duygulanımda tutarsızlıklar ve ani dürtüsel davranışlarla karakterize bir durumdur.Bu bozukluğa sahip bireyler sıklıkla “Kendimi boşlukta hissediyorum.” gibi ifadeler kullanırlar veya kolayca sıkıldıklarından şikayet ederler. Değişken benlik algısı, çevrelerinde oluşan durum ya da kişileri ya çok iyi ya da çok kötü olarak algılamalarına neden olmaktadır. Kendisini kötü olarak etkileyebileceği alanlarda, davranışının sonunu hesaplamadan, dürtüsel olarak hareket etme eğilimi gösterir. Patalojik bir şekilde oyun oynayabilir, sorumsuzca para harcayabilir, ara vermeksizin yemek yiyebilir, uyuşturucu kullanabilir veya trafik kurallarını çiğneyerek araba kullanabilirler. Bu bireylerin yaşam öykülerine bakıldığında bir ya da birden çok kez intihar girişimleri ile karşılaşılır. Kendine zarar verme örneklerinin pek çoğu ayrılık ya da reddedilme tehdidinin algılanmasıdır.Bu tecrübeler esnasında kendini yaralama yaşanabilir. Bu durum çoğu zaman rahatlamaya işaret eder çünkü hissetme becerisini onaylar ya da kötü veya nefret edilen bir kişi olduğuna inandığı için duyduğu suçluluk hissini azaltır.

Belirtileri

Aşağıdakilerden beşinin (ya da daha fazlasının) olması ile belirlenen, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, kişilerarası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntüdür.
1. Gerçek ya da hayali bir terkedilmeden kaçınmak için çılgınca çabalar gösterir.
2. Gözünde aşırı büyütme (göklere çıkarma) ve yerin dibine sokma uçları arasında gidip gelen, gergin ve tutarsız kişilerarası ilişkiler görülür.
3. Kimlik karmaşası denilen kendini algılayışında, önem verilen kültürel- ahlaki değer anlayışında değişkenlikler görülür tutarsız benlik anlayışı vardır.
4. Kendine zarar verme olasılığı fazla olan, iki ya da daha çok durumda sonunu düşünmeden, aniden yapılan eylemler (aniden çok para harcama, madde kullanımı, hızlı ve tehlikeli araç kullanma, birden aşırı yemek yeme, önceden düşünülmeyen uygunsuz cinsel davranışlar).
5.Yineleyen intiharla ilgili davranışlar, girişimler, göz korkutmalar ya da kendine kıyım davranışı gözlenir.
6. Duygu durumunda aşırı tepkililiğe bağlı olarak sürekli duygusal değişkenlik hali vardır. (saatler içinde değişen sürelerde birbirini izleyen öfkelilik, üzüntü, kaygı, sevinç dönemleri)
7. Kendini sürekli boşlukta hisseder.
8. Uygunsuz, yoğun öfke ya da öfkesini kontrol altında tutumama durumu gözlenir.(örn. sık sık hiddetlenme, geçmek bilmeyen öfke, sık sık kavgalara karışma)
9. Stresle baş edememe, gelip geçici paranoid düşünce ya da ağır kendinden geçme durumları gözlenir.

Kişilik bozukluğu tanısı koyabilmek için kişinin en az 18 yaşında olması ve 15 yaşından beri tutarlı şekilde aynı davranış örüntüsünü sergiliyor olması gerekir. Özellikle ergenlik döneminde görülen kimlik karmaşası, madde kullanımı, duygusal iniş çıkışlar, kimlikle ilgili arayışlar borderline kişilikle karışma özelliğine sahiptir.Oysa ki kişilik bozukluğu diyebilmek için kararlı ve kalıcı bir kişilik örüntüsü olması gerekir.

Tedavisi

Aslında psikiyatri literatüründe kişilik bozukluklarının tedavisinin tümüyle başarılı sonuçlandığına dair herhangi bir ibare olmamasına karşın yeni gelişen psikoterapi yöntemleriyle birlikte(şema terapi,emdr,diğer bilinçaltı yöntemler vs…)kişilik bozukluklarının önemli ölçüde düzeldiği ve kişinin hayata dair işlevselliğinin arttığı görülmektedir. Bu uygulanan psikoterapi yöntemlerinde genellikle gerek aile gerek arkadaş gerek karşı cinsle ilişkiler ele alınmaktadır. Ancak bu terapiler belli bir zaman almakla birlikte danışanların hayat kalitesini arttırmaya yönelik somut adımlar attırmaya elverişlidir.Bu süreç terapist için de zor bir süreç olabilir çünkü kişi, terapistiyle de benzer ilişkiyi kurmaya çalışabilir ve terapistini de aynı şekilde zorlayabilir. Bu nedenle ancak borderline kişilik bozukluğu ile çalışmayı bilen, bu konuda çalışmaya alışık ve deneyimli olan bir terapist ile uzun süreli bir terapi sonucunda borderline kişilik bozukluğunda iyi sonuçlar elde etmek mümkündür.
Bu hastalığa psikiyatrik bir takım bozukluklar da eşlik edilebileceğinden ilaç kullanılması gerekebilir. Her ne şekilde yardım edilecekse de bilinmelidir ki bu uzun ve zorlu bir yoldur. Öncelikle bir uzmandan bilgi ve yardım alınmalıdır.

Derleyen: Elif Rabia ER

KAYNAKÇA

https://siradisidergisi.com/borderline-kisilik-bozuklugu-nedir/

http://www.derinpsikoloji.com/borderline-kisilik-bozuklugu.html

http://www.izmirterapist.com/makale/12/borderline-kisilik-bozuklugu

Son Güncelleme: Mayıs 29, 2020

Bu yazı/derleme faydalı mıydı?

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yap