Çocuk Gelişiminde Ritim ve Müziğin Önemi

Müziğin Çocuk Gelişimindeki Etkileri

Dinleme alışkanlığı ; 

Üç yaşından itibaren çocuklarda oturarak dinleme eğilimi başladığı için bu dönemde müzik eğitimi vermek , dinleme ve sessiz kalma alışkanlığı kazandırıyor.

Sosyalleşme ;

Müzik Eğitimi , özellikle grupla beraber şarkı söylemek  çocuğun sosyalleşmesini sağladığı  gibi , adaptasyon , rahatlama yeteneği, öz güven , sorumluluk , kişisel düşünce gibi kişilik özelliklerinin gelişmesinde etkili olduğu bulunmuştur.

Akciğer gelişimi ;

Şarkı söylerken solunum kontrolü ve akciğer gelişimi oluştuğu gibi , enstrümanla çalışma , hem büyük ve küçük kasların gelişimini hem de çocuğun psiko – motor ( zihin-kas) uyumunu gelişimini olumlu etkiliyor..

Dil gelişimi ;

Müzik , çocuğun dil gelişiminde de çok önemli rol oynuyor. Dil , okul öncesi dönemde geliştiği için , bu dönemde şarkılar ve tekerlemeler söylemek , çocuğun 6 yaşından sonra okula başladığında yazma öğrenimini kolaylaştırıyor.

Beyin erken gelişimi :

Müzik ve çocuk gelişimi üzerinde yapılan çalışmalar , müzik ile beynin erken gelişimi arasında önemli bir bağlantı olduğunu ortaya koymaktadır. Erken müzik eğitimi , özellikle de piyano dersleri ,çocukların beyinlerindeki işlem merkezlerini geliştirdiğini ortaya çıkarmıştır.

Konsantrasyon becerisi;

Çocuklarda konsantrasyonu sağlamanın en iyi yollarından biri de  , kuşkusuz  müzik eğitimidir. Çünkü müzik kendi iç disiplini dolayısıyla , ciddi bir dikkat yoğunluğunu gerektiriyor. Müzikle gelişen konsantre olabilme becerisi , tabi ki çocuğun diğer yaşam alanlarına da olumlu yansıdığı gösteriyor.

Disiplin ve Özgüven ;

Uzmanların yaptıkları çalışmalar sonucunda ,piyano eğitiminin çocukların disiplin , adaptasyon , rahatlama yeteneği , özgüven , sorumluluk , kişisel düşünce gibi kişisel özelliklerin gelişiminde etkili olduğunu bulmuşlardır.

Çocukta Ritim Eğitiminin Önemi

Bireyin gelişim alanları birbirinden bağımsız olarak ilerlemezler. Her gelişim alanı bir diğerini olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Öğrenmenin %70’inin okul öncesi dönemde gerçekleştiği görüşünden hareketle, bu dönemdeki gelişmelerin sonraki dönemleri de etkileyeceği bilinen bir gerçektir. Bilişsel gelişim ile müzikal gelişim alanları, birbirini etkileyen alanlardır. Bu nedenle okul öncesi eğitimde farklı gelişim alanlarının birbirini destekler nitelikte olması son derece önemlidir. Müzikal gelişimin temelinde de ritim algısı bulunmaktadır. Ritim en basit tanımı ile “düzenli aralıklarla tekrar etme” şeklinde tanımlanmaktadır. Düzenli aralıkları hissedebilme ve zamanlama yapabilme becerisi ise belli bir süreci hesaplayabilme, dolayısı ile matematiksel işlem becerisi ile eşdeğer beceriler olarak düşünülebilir.

Müzik eğitimi kritik düşünme, problem çözümü ve bu amaçlara yönelik nasıl iş birlikçi çalışılması gerektiğini öğrenme gibi akademik ve kişisel becerilerin gelişmesini destekler. Sembollerin nasıl kullanılacağı, bilgiyi analizlime, sentezleme ve değerlendirme gibi kavramaya yönelik beceriler müzik öğretiminde tam belirgin olmamakla birlikte çocuğun bu yöndeki becerilerinin gelişimini güçlendirici yöndedir. Anaokullarında verilen müzik eğitimi çoğunlukla şarkı söyleme ile sınırlıdır.

Ancak müzik eğitiminin alt boyutlarından biri olan ritim çalışmalarıyla amaç çocukların sadece oyunlarını eğlenceli hale getirmek değil, sosyal, psiko-motor, bilişsel gelişimleri de destekleyebilmektir.

Ritim çalışmalarının bilişsel becerilere olan etkisi göz önüne alındığında farklı gruplar için geliştirilen müdahale programları ritim çalışmaları ile zenginleştirilebilir. Ritim çalışmalarının bilgiyi öğrenme, hatırlama ve işleme gibi beceriler için daha güçlü bir bilişsel zemin hazırlayıcı etkisinden hareketle okul öncesi kurumlarda yapılan ritim çalışmaları sadece müzik etkinliği olması dışında Türkçe dil etkinlikleri, fen-doğa çalışmaları gibi farklı disiplin alanlarında da kullanılmalıdır.

Yazan: Elif Rabia ER

Kaynakça:

https://www.senkronmuzikkursu.com.tr/haberler/muzigin-cocuk-gelisimine-etkisi/

https://www.pegem.net/Akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=134221

https://indigodergisi.com/2015/05/cocuk-egitiminde-ritim-etkisi-orff/

Son Güncelleme: Mayıs 25, 2020

Bu yazı/derleme faydalı mıydı?

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yap