Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Osmanlı Devleti’nin İtilaf Devletleri’nce işgali sırasında Osmanlı Devleti ve yönetiminin güçsüz ve yetersiz pozisyona düşmesi sebebi ile Türk milletin iradesini ve birliğini temsil etmesi amacıyla 23 Nisan 1920 tarihinde kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal devlet organıdır.

TBMM, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi ile yola çıkmıştır. ve varoluşunun temel dayanağını oluşturur. TBMM, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara’da bugün görevini yerine getirmektedir.

TBMM’nin Görevleri

 1. Kanun Koymak, Değiştirmek veya Kaldırmak
 2. Bütçe Kanunu ve Kesin Hesap Kanunun Hazırlanması ve Görüşülmesi
 3. Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma
 4. Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisi Verme
 5. Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanmasına İzin Verme
 6. Genel ve Özel Af İlanı (14 Mart 2020 Yeni İnfaz Yasası)
 7. Meclis İç Tüzüğünü Hazırlamak veya Değiştirmek
 8. Anayasanın Değiştirilmesi

TBMM’nin Yapısı

 1. Başkan
  Her yeni yasama döneminde Başkanlık seçimi yapılıncaya değin en yaşlı üye Başkan, en yaşlı ikinci üye Başkanvekilliği yapar. Bir yasama döneminde 2 defa başkanlık seçimi yapılır. İlkinde 2 yıl, ikincisinde seçim döneminin bitimine kadar görev yapar.
 2. Başkanlık Divanı
  Bir Başkan, dört başkanvekili, yedi kâtip üye ve üç idare amirinden kurulur. Siyasi partiler sahip oldukları milletvekili sayısı oranında Başkanlık Divanı’nda temsil edilir.
 3. Komisyonlar
 4. Milletvekilliği statüsü
  Milletvekilleri bir dönem için seçilirler. Dönem sonunda milletvekili olarak devam etmeleri için tekrar seçilmeleri gerekir. Milletvekilleri belirli bir ilden aday olup seçilirler, ancak sadece o ili değil bütün Türk milletini temsil ederler
 5. Meclis İç Tüzüğü
  TBMM’nin çalışma esasları Meclis İç tüzüğünde belirlenmiştir. Bu iç tüzük kurallarını yine meclisin kendisi belirler

Kaynakça;

https://tr.wikipedia.org/wiki/Türkiye_Büyük_Millet_Meclisi#Başkan

http://www.kpsskonu.com/genel-kultur/vatandaslik/tbmmnin-gorev-ve-yetkileri/

 

Son Güncelleme: Mayıs 3, 2020

Bu yazı/derleme faydalı mıydı?

Bir Yorum Yap